Bruken av tjeneste- og brukshunder i farebekjempelse er en av de mest effektive virkemidlene i vår tid. Enten det gjelder "avskrekking" av voldsmenn, pågripelse av kriminelle eller oppdagelse av sprengstoff, våpen eller narkotika, er tjenestehunden et moderne og svært effektivt redskap.


Sprengstoffhunder


Eksplosivsøkstjeneste


Vår "Eksplosivsøkstjeneste" gir selskaper og privatpersoner muligheten til å benytte seg av våre sprengstoffhundteam. Denne tjenesten gir mulighet til å leie sprengstoffhunder og/eller våpensøkshunder med fører.

På denne måten kan oppdragsgiveren målrettet be om et team når det er nødvendig (f.eks. på timebasis), for eksempel for å undersøke mistenkelige kjøretøy, bagasje eller for å kontrollere arrangementssteder. Ved å leie inn tjenesten på denne måten, holdes kostnadene for denne spesielle tjenesten lave.

Våre team består vanligvis av: 1 til 2 team med 2-4 sprengstoffhunder, avhengig av omfanget.Våre hunder er trent på alle vanlige typer sprengstoff og hjemmelagde eksplosiver, slik at en pålitelig søkeinnsats kan garanteres. Teamene våre består av erfarne hundeførere og hunder som er trent og kontinuerlig oppdatert hos oss. Selvfølgelig er vi i stand til å utføre søkearbeidet "i sivil" for å unngå å unødig bekymre forbipasserende eller gjester. Alle hundene våre er veldig vennlige og kan derfor også jobbe innenfor menneskemengder eller under arrangementer!!!!!!

Hvis en hund finner noe eller markerer for sprengstoff eller våpenlukt, blir vanligvis en annen hund kalt inn for å bekrefte funnet, før alarmen utløses, for å unngå falsk alarm. På forespørsel kan vi også stille med beskyttelseshunder med personbeskyttelsestrening (også bevæpnet), for eksempel for VIP-beskyttelse. Vi deler gjerne vår tjeneste personlig med deg, slik at du selv kan danne deg et bilde av våre teams effektivitet. 


Hva er en sprengstoffhund? 


Sprengstoffhunder er spesialtrente hunder som har lært å søke etter lukten av ulike typer sprengstoff. Fordi hundens luktesans er ekstremt følsom i forhold til menneskets, vil selv små mengder eller innpakket/skjult sprengstoff ikke gå upåaktet hen for nesen deres. Derfor kan sprengstoffhunder oppdage sprengstoff selv når det er skjult i kofferter eller biler, selv om det er pakket eller skjult. Derfor gir sprengstoffhunden oss muligheten til å beskytte oss mot terroristiske sprengstoffangrep. Men søket etter brevbomber eller lignende er også en del av oppgavene til disse hundene. Hendelsene de siste ukene og månedene har smertefullt vist oss hvor reell trusselen fra sprengstoffangrep dessverre er. Velutdannede sprengstoffhunder er i stand til å oppdage forskjellige typer sprengstoff, enten det er militære, kommersielle eller spesialsprengstoffer som ofte brukes av terrorister. Den konstante treningen av disse hundene sikrer pålitelig søkearbeid, og med hver treningsøkt blir hunden mer erfaren. Det er derfor ikke uvanlig at hunder i en alder av 1 år allerede har erfaring fra 100 søkeoppdrag. Denne erfaringen gir hunden roen til å utføre pålitelig arbeid selv under de mest utfordrende forholdene, og dermed beskytte mennesker. Ved alle oppdrag settes det alltid et treningsmål for hunden. Hundeføreren styrer deretter hunden slik at den først finner treningsmålet etter å ha søkt grundig. Dette kontrollerer kontinuerlig hundens søkeevne og forhindrer at hunden blir frustrert og mister lysten til å jobbe på grunn av mislykkede søk. Samtidig kan kunden overbevise seg om hundens effektivitet. Alle lekne hunder med god "miljørobusthet", dvs. som ikke er redd for påvirkninger fra omgivelsene som menneskemengder, støy osv., er i utgangspunktet egnet for opplæring som sprengstoffhunder. Takk være den kontinuerlige treningen av hundene våre, er det alltid sikret at hundene har en optimal treningsstatus for hver oppgave og kan pålitelig finne skjulte sprenglegemer eller våpen. Den kontinuerlige opplæringen av hundeførerne garanterer optimalt trente team som raskt og kompetent kan reagere på alle situasjoner og vurdere farer.


Hvilke sprengstoff finner en sprengstoffhund?


Sprengstoff er stoffer eller stoffblandinger som reagerer kraftig med en økning i volum ved "detonering". Den såkalte eksplosjonen oppstår på grunn av det svært raskt økende volumet av sprengstoffet. Trykkbølgen som oppstår ødelegger kjøretøy, bygninger osv. og skader eller dreper mennesker og dyr. En annen ødeleggelseskraft oppstår på grunn av den genererte varmen. En faktor for sprengstoffets ødeleggelseskraft er "brennhastigheten". Denne er på opptil 9000 meter per sekund for moderne høytytende sprengstoffer!!!!!!!!!!! Selv små mengder på noen få gram av et høytyt.

Selv små mengder på noen få gram av en høytytende sprengstoff som PENT eller Hexogen kan ha ødeleggende konsekvenser. En håndgranat inneholder for eksempel bare ca. 30 gram TNT, avhengig av produsent, noe som tilsvarer omtrent volumet av 6 små biter med sukkerbiter.

For å forstå hvordan hunden kan lukte sprengstoff, må man vite at sprengstoff vanligvis ikke brukes i sin rene form, men blir forfinet gjennom tilsetninger. Forskjellige typer sprengstoff kan blandes for å danne en enda mer effektiv blanding. I tillegg blir sprengstoff ofte blandet med andre stoffer som oljer eller voks for å forbedre håndterbarheten og sikkerheten.

For at sporhunden ikke skal søke etter tilsetningene i sprengstoffet, som også brukes i dagliglivet, må treningen utføres med så ren sprengstoff som mulig. En rekke forskjellige typer sprengstoff brukes til dette formålet, inkludert "klassikere" som:

TNT

Hexogen

Nitropenta

Semtex

Eurodyn

Dekamon

WASAG-Gelit

osv.

I tillegg brukes spesielle sprengstoffer som HMX eller NTO.

En fullstendig liste skal ikke publiseres her. Men også hjemmelagde eller eksperimentelle sprengstoffer som "TATB" eller PBX må ikke bli oversett i treningen av hundene. I denne sammenhengen bistår kjemikere fra sprengstoffabrikker oss med sin ekspertise. Hundene blir nå kondisjonert på en rekke sprengstoffer og lærer å finne disse luktene. Under treningsøkter blir hundene også konfrontert med andre lukter og lærer dermed å ignorere dem. Hundene blir også tilbudt "fristelser" fra lignende stoffer som finnes i sprengstoff, som for eksempel aceton, og hunden må lære å kjenne dem igjen og ignorere dem. Våre hunder blir også forberedt på forsøk på å lure dem. En populær taktikk er å spre kaffepulver eller pepper. Dette blir vanligvis oppdaget, og søket intensiveres bare. Hundene må også være i stand til å søke etter våpen. I dette tilfellet søker ikke hunden etter patronpulver, men den karakteristiske lukten av avfyrt ammunisjon. Selv om et våpen er godt rengjort, vil det alltid være rester igjen, og dette er tilstrekkelig for hunden.


Søketaktikk

For at sporhunden for eksempel skal kunne søke gjennom en bil raskt og pålitelig, må den lære å gjøre dette systematisk. Bare på denne måten kan det sikres at hunden oppdager selv de minste luktområdene fra skjulte sprenglegemer. I løpet av treningen blir hunden ført til typiske gjemmesteder og finner også spor her. Vanskelighetsgraden øker gradvis til hunden pålitelig oppdager selv små mengder på mindre enn 2 gram. Ved hver søk blir hunden presentert for et nytt gjemmested, til den kjenner alle mulige gjemmesteder og søker selvstendig. Også tanklokk og motorrom!!!!!!!! Som regel finner godt trente hunder mengder på 1-2 gram, som er gjemt under eller på bilen, på mindre enn 1 minutt. For å søke i bilens interiør trengs det sjelden mer enn 2-3 minutter. Det hender ofte at en god hund allerede oppdager sprengstofflukten på en avstand på 2 til 5 meter og går målrettet mot den og indikerer gjemmestedet.

Ved gjennomsøk av rom og bygninger er hundeføreren utfordret. Han eller hun bestemmer hvor søket begynner og slutter og avgjør hvor sannsynligheten er størst for å finne noe. Her må hunden la seg "lede og styre". Hunden må hoppe opp på bord eller skap osv. på kommando og ved hjelp av håndsignal også søke etter for eksempel stikkontakter, brytere, håndkleholdere osv.


Tillit og kvalitet


Arbeidet med hunder er spesielt følsomt. Det er ofte vanskelig å skille mellom useriøse aktører og seriøse tjenesteleverandører. Men må kunden nå stole blindt på tjenesteleverandøren? Absolutt ikke!!! Som med enhver type tjeneste, finnes det også ved arbeid med hunder, enten det er med tjenestehunder eller "privathunder", noen kvalitetsindikatorer som kan og bør brukes som beslutningsstøtte ved valg av tjenesteleverandør.

Forsikringsdekning En seriøs tjenesteleverandør er selvfølgelig ansvarsforsikret. Å tegne en slik forsikring er ikke bare ganske dyrt, men forsikringsselskapene krever også dokumentasjon på at forsikringstakeren har de nødvendige ferdighetene. Heller ikke her anerkjennes morsomme "fargerike sertifikater". Tvilsomme tjenesteleverandører kan ikke fremvise en slik forsikringspolise! Hvorfor ikke det???


Momsregistreringsnummer

En seriøs tjenesteleverandør som driver kommersielt med hunder, er selvfølgelig i stand til å utstede en faktura med spesifisert merverdiavgift. En faktura uten spesifisert merverdiavgift indikerer en "sidelinjeutøver" eller en "svart arbeider".

Ytelsesevne

En seriøs tjenesteleverandør som tilbyr deg en tjeneste, er selvfølgelig villig til å vise frem sine egne hunder for deg. Ved denne anledningen kan du også inspisere de tidligere nevnte dokumentene i "original". En seriøs tjenesteleverandør vil svare på alle spørsmålene dine og ikke avvise deg med fadenskaplige påstander.

Vi håper at vi har formidlet noen viktige kvalitetsindikatorer som kan være til nytte ved valg av tjenesteleverandør.